Nyheder fra Vejle

17 °
Klar himmel
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vejle og omegn

Job tilbydes:
Pædagoger til Solen
På grund af et uventet behov for flere pladser søger Solen pædagoger pr. 1. august 2024 Om jobbetI Solen får du mulighed for at arbejde specialpædagogisk med fantastiske og livsbekræftende børn i alderen 0-6 år og da vi er et dagtilbud, er arbejdstiderne placeret i dagtimerne på hverdage. Om osAlle børn i Solen har brug for alsidig støtte, behandling og guidning for at kunne anvende og udvikle deres potentialer i forhold til kommunikative, sociale, emotionelle, kognitive og motoriske færdigheder.Alle ansatte i Solen er vigtige samarbejdspartnere i et fælles team, som samarbejder om at tage ansvar for at løse opgaverne omkring at støtte alle børnene i forhold til deres læring, udvikling og trivsel.Vi vægter at have et tillidsfuldt og nært samarbejde med børnenes forældre. Vi tilbyder digAt blive en del af en personalegruppe med et stærkt fagligt fundament, bred faglig viden, høj trivsel og arbejdsglæde. Vi lægger stor vægt på at blive ved med at udvikle vores praksis for at sikre de bedste betingelser for børnenes læring, udvikling og trivsel ud fra deres individuelle ressourcer, potentialer og udfordringer.Et fællesskab som har gode erfaringer med og lyst til at dele ud af specialpædagogisk og terapeutisk viden og metoder.Mulighed for at arbejde systematisk og struktureret i en velorganiseret organisation, hvilket muliggør at du kan bruge mest mulig tid sammen med børnene.Stillingerne er på 34-37 timer om ugen Vi forventer af digAt du kan sætte retning og på den måde skabe de bedste resultater ud fra fagligt definerede mål og metoderDu er en positiv og konstruktiv kollega, der bidrager til et stærkt team og vores gode arbejdsmiljø og hele tiden arbejder på at skabe udvikling af praksis for at opnå gode resultaterDu er reflekterende overfor egen og andres praksis og du forstår at omsætte nye erkendelser til evt. ændring af arbejdsmetoderDu har en høj grad af omstillingsparathed og får energi af udvikling og forandringer. Dette både i dagligdagen og i forhold til Solens organiseringDu kan navigere i mange forskellige spændingsfelter, dilemmaer og paradokser og netop får energi af, at opgaverne kalder på noget særligt og indeholder kompleksitet AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn Ansøgningsfrist21. juni 2024Vi holder samtaler 26. juni 2024 Har du lyst til at vide mere?Flere oplysninger kan fås via mail til institutionsleder Tina Hjorth på mailadr.: TIHHO@vejle.dk AttesterVi indhenter børneattest og offentlig straffeattest med samtykke.Send din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8f55e68d)
Vejle Kommune
Indrykket 30. maj på JobNet
Job tilbydes:
To speciallæger i kardiologi til Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt
Vi søger to speciallæger i kardiologi ved Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt med hovedfunktion på Kolding eller Vejle Sygehus pr. 1. september 2024 eller efter aftale. Afdelingen Kardiologien i Sygehus Lillebælt er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse og kardiologiske funktioner på Akutsygehuset i Kolding og Specialsygehuset i Vejle. Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt har 220 medarbejdere og heraf 25 speciallæger, hvoraf de 12 har hovedfunktion i Kolding. Vi har uddannelseslæger på alle niveauer: prægraduat, KBU, introduktionsstillinger samt HU-forløb, og uddannelse er højt prioriteret og evalueret. De hjertemedicinske patienter modtages efter optageområde direkte i de kardiologiske sengeafsnit døgnet rundt. Hjertesygdomme har samlet set 51 senge til rådighed med 5.500 indlæggelser og en ambulant aktivitet på 42.000 besøg i 2023. Der er et tæt samarbejde mellem de to matrikler med fokus på funktionsledelse, faglige og tværfaglige teams på tværs, en fælles møde- og konferencestruktur og flere ugentlige MDT-konferencer med Odense Universitetshospital. Afdelingens speciallæger dækker sammen de kardiologiske opgaver på hoved- og regionsfunktionsniveau på begge matrikler. Regionsfunktionerne på Vejle-matriklen omfatter koronarangiografi, pacemaker-implantation, hjerte-MR, GUCH samt udredning af arvelige hjertesygdomme i formaliseret samarbejde med Genetisk Afdeling og Odense Universitetshospital. Udredning af operationskrævende hjerteklapsygdomme, diagnostik og behandling af ukompliceret endokarditis og undersøgelse for mistænkt iskæmisk hjertesygdom med hjerte-CT foretages på begge matrikler. Sygehus Lillebælts AK-center er placeret i kardiologien på Kolding Sygehus med satellitfunktion på Vejle Sygehus. Den nye ledelsesstruktur for overlæger er implementeret med ansættelse af ledende overlæger i afsnitsledelser med oversygeplejerskerne i et ledelsesfælleskab. Afsnitsledelserne indgår sammen med afdelingsledelsen i afdelingens tværfaglige ledergruppe. Stillingerne Der søges to engagerede overlæger eller afdelingslæger til at indgå i det kardiologiske speciallægeteam i Sygehus Lillebælt. Speciallægen vil have hovedansættelse på afdelingens afsnit i Kolding eller Vejle efter aftale. Speciallægen bør have særlig interesse og kompetence inden for et af kardiologiens hovedområder og funktion på området vil blive prioriteret. Oplæring i en af specialfunktionerne er også en mulighed. Såfremt de rette ambitioner og kompetencer for at påtage sig et funktionsledelsesansvar for et af hovedområderne er til stede, vil afdelingen værdsætte og tilgodese kvalificering hen imod dette inden for afdelingens rammer og behov. Speciallægen forventes derudover at deltage i afdelingens kliniske hovedopgaver såsom stuegang, undervisning og supervision samt at varetage andre organisatoriske opgaver efter behov. Til stillingen kan efter interesse knyttes en deltids forskningsstilling mhp. udbygning af afdelingens forskningsområde og forskningssamarbejdet på det kardiovaskulære område i Sygehus Lillebælt og med regionale samarbejdspartnere. Speciallægen indgår i den kardiologiske bagvagt på en af matriklerne. Vagten i Kolding er 11-skiftet, dækkes af speciallæger og HU-læger og består af dagtjeneste med efterfølgende tilkaldevagt uden for tjenestestedet alle ugens dage. Den kardiologiske bagvagt i Vejle er en 12-skiftet tilstedeværelsesvagt, der dækkes af speciallæger og hoveduddannelseslæger i kardiologi. Vagten er 2-delt på hverdage og døgnvagt for overlægerne i weekenden. Ansøger Bør have særlige kvalifikationer og interesse for et eller flere kliniske subspecialer inden for kardiologien. Må have fagligt engagement og ambition, fleksibilitet og gode samarbejdsevner både internt og eksternt. Bør være bevidst om sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner. Skal have respekt for og indblik i alle faggruppers bidrag til den fælles opgaveløsning. Skal være indstillet på at blive en del af den fortsatte udviklingsproces for kardiologien i Sygehus Lillebælt og indgå konstruktivt og visionært i udviklingsarbejdet. Må være indstillet på at sætte patienten først, prioritere det gode patientforløb og være fleksibel i forhold til den kliniske opgave. Ansøgning og faglig bedømmelse Ansøgningen bør udformes således, at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder. Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer ift. de 7 lægeroller. Ansøgere til stilling som overlæge i Region Syddanmark skal medsende det udfyldte skema (klik på link) som grundlag for det lægefaglige bedømmelsesudvalg. Ansøgningen fremsendes elektronisk via Region Syddanmarks elektroniske ansøgningssystem. Se linket i annoncen. Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingens ledelsessekretær. Funktionsbeskrivelsen forventes tilrettet i forbindelse med ansættelsen iht. eventuelle aftaler om specifikke funktioner knyttet til stillingen. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er iht. til den gældende overenskomst i forhold til stillingen (YL eller FAS). Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Tidsforløb Ansøgningsfrist er onsdag d. 19. juni 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 21. og 24. juni men kan afholdes løbende. Kontaktoplysninger Cheflæge Flemming Hald, tlf. 7940 6767 Flemming.Hald@rsyd.dk Ledende overlæge hjertemedicinsk ambulatorium, Vejle, Vibeke Guldbrand Rasmussen, tlf. 7940 6774 Vibeke.Guldbrand.Rasmussen@rsyd.dk Ledende overlæge hjertemedicinsk sengeafsnit, Vejle, Lone Due Vestergaard, tlf. 7940 6915 Lone.Due.Vestergaard@rsyd.dk Afdelingsledelsessekretær Kristina Dyrgaard Jensen, tlf. 7940 5495 Kristina.Dyrgaard.Jensen@rsyd.dk
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Indrykket 30. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Vejle 

I det sydlige Jylland finder man Danmarks niende største by målt på indbyggertal. Byens navn er Vejle, og med sine lidt over 57.000 indbyggere er der tale om en by, der oplever større og større tilslutning. Vejle er en gammel by, der har sin oprindelse fra længere tilbage end Middelalderen. Byens postnummer er 7100 og byen er en del af Vejle Kommune. 


Geografisk er Vejle beliggende i Trekantsområdet, hvilket er et begreb der dækker over byerne Fredericia, Kolding og ikke mindst Vejle selv. Nær Vejle finder man også Bredballe, der er kendt for at være en attraktiv by at bosætte sig i for velhavende mennesker, der ønsker at bo i luksuriøse ejendomme tæt på havet. 


Ud fra Vejle finder man nemlig Vejle Fjord, der historisk set har været med til at give byen en god infrastruktur. Grundet byens centrale beliggenhed og den nærliggende fjord har det nemlig over mange hundrede år været muligt at sejle varer ind og ud af byen. 

Værd at vide om Vejle

Udover at være en by med en masse historie er der også en masse andet info, der er værd at vide om Vejle.


Først og fremmest er Vejle en by i stor udvikling. Dette kan både ses på byens arkitektur og modernitet. Vejle er eksempelvis kendt som værende en handelsby med et bredt og varieret udbud af både tøj- og specialbutikker. Vejle Kommune har desuden renoveret byens strøg for at fastholde byens position som en førende dansk handelsby. Dette har betydet en forlængelse af byens hovedstrøg samt et øget fokus på ny kunst og arkitektur i bybilledet. 


Vejle er derudover også en hyggelig by, hvor der er noget for enhver smag. Nær byens ene gymnasium, Rødkilde Gymnasium, finder man “Bølgen”, der er et kendt boligbyggeri. Boligbyggeriet er kendt for sine fem lejlighedskomplekser, der tilsammen visualiserer en bølge, der står på vandet. Byggeriet er inspireret af Jørn Utzons operahus i Sydney samt det kuperede landskab omkring Vejle Fjord. 

Ting at opleve i byen

Vejle har en række seværdigheder, der er et besøg værd. Først og fremmest finder man i byen et viden- og oplevelsescenter kaldet “Økolariet”. Her kan besøgende gennem udstillinger, undervisning og arrangementer få et øget kendskab til natur, miljø, energi, kost, sundhed, innovation og meget mere. Økolariet er et besøg værd for både voksne som unge. 


Nær Vejle Fjord og tæt på det føromtalte boligbyggeri, “Bølgen”, finder man også Dyrehaven. Dette skovområde er et lukket område, hvor det er muligt at komme til på dyrevildt. I Dyrehaven er det muligt at gå eller køre en tur og eventuelt prøve at fodre nysgerrige dådyr eller kronhjorte.


Af andre naturmæssige seværdigheder kan også nævnes “Vejle Lystbådehavn” og “Skyttehushaven”, der tilbyder hver sin form for oplevelse. Ved Vejle Lystbådehavn kan du i hyggelige omgivelser være tæt på vandet og se Vejle fra sin smukkeste side. Ved Skyttehushaven er der ofte arrangementer, koncerter og andet, der kan vække en interesse hos de fleste. Derudover er haven også utroligt hyggeligt og ligger kun et spytkast fra vandet. 


Er du mere til shopping eller cafébesøg kan du tæt på byens strøg finde “Bryggen”, der er et forholdsvist nyt og populært shoppingcenter. Her finder man blandt andet nogle af nutidens mest populære tech-, tøj- og boligbutikker. 

Vejle er en fodboldby

Vejle er også kendt for at være en fodboldby. Klubbens bedste herrehold har lange og stolte traditioner og kan blandt andet blære sig med at have vundet hele fem danske mesterskaber. 


Derudover var klubben også et berygtet europæisk tophold tilbage i 70’erne, hvor man var vanlig deltager i Mesterholdenes Europa Cup eller Pokalvindernes Europa Cup, der i den tid var store europæiske turneringer. 


Af store danske legender kan blandt andet nævnes Allan Simonsen, John Sivebæk og Thomas Gravesen der alle har opnået stjernestatus i Vejle.


Klubben er i øjeblikket ikke ved fortids styrke og lever i øjeblikket en anonym tilværelse i landets næstbedste række. Her klubben dog gode fremskridt og håber på at vende lynhurtigt tilbage i landets fineste selskab efter at være rykket ud af Superligaen i den seneste sæson. 

Skole og jobmuligheder

I Vejle er der masser af muligheder for at uddanne sig. I Vejle såvel som Vejle Kommune er der et hav af folkeskoler, der alle kan give en god faglig start på tilværelsen. Derudover finder man også to almene gymnasier i Vejle, henholdsvis Rosborg- og Rødkilde Gymnasium. Det er også muligt at tage en HHX, HTX eller HF-uddannelse på Campus Vejle, der tilbyder uddannelse i et moderniseret og unikt studiemiljø.


Desværre kan Vejle ikke tilbyde universitetsuddannelser i øjeblikket, men det er muligt at tage forskellige videregående uddannelser i Vejle Kommune. Der ligger eksempelvis et lærerseminarium i Jelling – kun et kvarters kørsel fra Vejle. 


Når det kommer til jobmuligheder, er der også masser af potentielle attraktive jobs at finde. Vejle ligger eksempelvis kun en times kørsel fra Aarhus, men der er også mange job at hente i Vejle by. Er du sygeplejerske, kan du få job på byens sygehus, og ønsker at du at arbejde med handel, er der også fine chancer for, at du kan realisere din drøm i Vejle. 

Sponsoreret