Vejle Kommune er med i nyt ambitiøst initiativ, der skal bekæmpe ensomhed blandt unge

Foto: Ólafur Gestsson. Alt for mange unge mennesker føler sig ensomme. Nu skal nyt initiativ hjælpe dem.
Profilbillede

Mange unge føler sig svært ensomme. Hvis ensomheden bider sig fast, kan den have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Mary Fonden har derfor sat sig i spidsen for et nyt og omfattende initiativ, der skal sikre, at de unge bliver fundet og får tilbudt den rette hjælp. Vejle Kommune er med i initiativet.

For at komme ensomhed blandt unge til livs har Mary Fonden taget teten til et nyt og ambitiøst initiativ, der går helhedsorienteret til værks. Som det første skridt skal initiativet sikre, at de unge, der føler sig ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet.

Dernæst skal de unge guides videre til et relevant tilbud eller fællesskab alt efter, hvad den enkelte unge har brug for.

Sidst men ikke mindst skal initiativet hjælpe de unge over i varige fællesskaber og bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber bliver bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme.

Det nye initiativ bliver skudt i gang i dag, og Vejle Kommune er én af de tre kommuner, der er med fra start sammen med Ballerup og Esbjerg. Initiativet har fået navnet Lift og skal i første omgang afprøves og udrulles i tre kommuner i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Uffe Breum er afdelingsleder i Folkesundhed i Vejle Kommune, og han ser store muligheder i dette initiativ.

"Vi ved, at der er unge, som har venner, men som alligevel føler sig meget ensomme. Nu forsøger vi med det her initiativ på en systematisk måde at opspore dem," siger han.

I Vejle Kommune er det flere forskellige forvaltninger, der samarbejder om at hjælpe unge ud af ensomheden.

Udover Kultur og Sundhed, hvor Uffe Breum arbejder, er Børn & Unge-forvaltningen også med. Ulla Hartvig er distriktsleder for De Åbne Rådgivninger under Tværfagligt Center for Børn og Unge, og hun ser også rigtig positivt på at være en del af det nye initiativ, fordi det sætter fokus på unge, der ikke selv søger hjælp.

"I Vejle kommunes samtaletilbud til unge ”Ungekontakten” oplever vi også de unges mistrivsel, hvor ensomhed er en af forskellige årsager. Der er mange måder at være ensom på, så vi skal hele tiden blive bedre til at forstå og give nye tilbud til de unge, der kæmper med svær ensomhed."

"For nogle unge er et individuelt samtaleforløb en god hjælp, men for mange har de brug for fællesskaber, som vi fx finder i sportsklubber, skriveværksteder, ungecafeer m.m. Der er mange steder i Vejle med gode fællesskaber, men skridtet til at møde frem kan være svært, især hvis man bærer på mange dårlige erfaringer fra tidligere eller føler sig meget anderledes," siger Ulla Hartvig.

Samarbejde på tværs skal styrke hjælpen

Både Uffe Breum og Ulla Hartvig er enige om, at Vejle Kommune i forvejen er rigtig gode til at arbejde på tværs om opgaven med ensomme unge. Men derfor er det stadig godt, når der kommer endnu mere fokus på udfordringerne for de unge.

"LIFT projektet hjælper os i Ungekontakten og Vejle kommune med at blive bedre til at forstå svær ensomhed og til at komme i kontakt med målgruppen, så vi kan guide videre. LIFT hjælper os også mere på vej til at arbejde sammen på tværs af kommunen, med frivillige, foreninger m.m."

"Det er en kæmpe gevinst at finde sammen, og det er afgørende for de unge, at den som møder dem, kan tænke bredere ift. hjælp end blot eget tilbud," siger Ulla Hartvig.

Uffe Breum er enig med hende og ser også, at det kun kan være med til at hjælpe de unge endnu mere.

"Noget af det gode ved det her initiativ er, at vi får 3 ½ år med et fælles fokus på tværs af forvaltninger, institutioner, skoler og så videre. Det er en fælles løftestang for den mentale sundhed, hvor vi også får et blik på børn og unge før 16 år og efter 20 år."

"Selvom vi i forvejen er gode til at samarbejde om det her, er det her en ekstra fælles indsats på området, så jeg ser helt sikkert gode muligheder med det her," siger han.

Lift er finansielt støttet af Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond.

Kilde: Vejle Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
False {
}