Barselsvikar

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som organist ved Grejs Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. januar 2024.

Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Ansættelsen er midlertidig (barselsvikariat) og udløber med udgangen af august måned 2024 med mulighed for forlængelse.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Akkompagnere til babysalmesang, musikalsk legestue og voksenkor i Hornstrup
  • Børnekor 1-4 kl. i Grejs
  • Akkompagnere sang til div. arrangementer både dag og aften

Ansættelse sker ved Grejs Sogns Menighedsråd beliggende Holtumvej 14, Grejs, 7100 Vejle. Aktuelt er der samarbejdsaftale med Hornstrup Sogns Menighedsråd.

Grejs og Hornstrup sogne er aktive sogne med fælles sognepræst. Der er god tilslutning til såvel gudstjenester som arrangementer. Vi værner meget om vores gode arbejdsmiljø. Grin og smil har en stor plads i hverdagen, og vi vægter åben- og ærlighed højt.

Orglet i Grejs Kirke er et Frobenius orgel fra 2020 med 14 stemmer. Orglet i Hornstrup Kirke er et Bruno Christensen orgel fra 1979 (ny-renset fra 2021) med 9 stemmer. Der er mulighed for at supplere med klaver i begge kirker.

Det musiske repertoire rummer både den traditionelle kirkemusik,  nye salmer, højskolesange samt andre sange.

Vi forventer, at du:

  • er fleksibel i forhold til arbejdstid
  • er villig til at bidrage til vores gode arbejdsmiljø
  • har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldersgrupper
  • har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bente Mikkelsen på tlf. 28943945 eller sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen på tlf. 20824832.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7898fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.10.2023.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 43-44.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 295.280,39 kr. – 431.563,02 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 302.851,32 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 329.548,90 kr. – 401.562,33 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.400,94 kr. – 65.854,32 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med en bachelor i kirkemusik fra et konservatorie (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.543,- kr. – 378.539, - kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.400,94 kr. – 65.854,32 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 317.994,35 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 334.104,40 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.724,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 32.233,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 38.357,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

GREJS KIRKE, Holtumvej, 7100 Vejle

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5912935

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet