Databeskyttelsesrådgiver-konsulent/DPO-konsulent

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at arbejde med menneskerettigheder i samspillet med ny teknologi og højne databeskyttelsen for patienter i Region Syddanmark? Har du mod på at arbejde med GDPR i krydsfeltet mellem sundhedsret, forvaltningsret og krav til cybersikkerhed? Så har du nu muligheden for at blive Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver-konsulentStillingen som databeskyttelsesrådgiver-konsulent/DPO-konsulent har i nu et år været en tidsbegrænset stilling. Den gør vi til en fast stilling, og vi søger derfor en databeskyttelsesrådgiver-konsulent til tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. marts 2024.

Som Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver-konsulent skal du arbejde tæt sammen med vores nye databeskyttelsesrådgiver, som tiltræder stillingen den 1. januar 2024. I to – udgørende databeskyttelsesrådgiverfunktionen - skal rådgive kolleger om databeskyttelsesretlige regler, herunder registreredes rettigheder, behandlingsgrundlag og i forbindelse med brud på persondatasikkerheden. Derudover skal I føre kontrol med regionens overholdelse af reglerne for eksempel ved audit og ad hoc-kontroller. Dertil har I ofte kontakt med registrerede, og I er regionens kontaktpunkt til Datatilsynet.


Dine primære opgaver vil være, i et tæt samarbejde med vores nyansatte databeskyttelsesrådgiver, at

• Rådgive, informere og bidrage til anbefalinger om rettigheder og pligter i forhold til håndtering af personoplysninger
• Overvåge regionens overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler
• Rådgive med hensyn til konsekvensanalyser og overvåge opfyldelsen heraf
• Kvalitetssikre regionens håndtering af brud på persondatasikkerheden
• Være kontaktpunkt til Datatilsynet for eksempel når Datatilsynet fører tilsyn med regionen
• Være kontaktpunkt for registrerede personer/borgere, der henvender sig med spørgsmål om regionens håndtering af personoplysninger (retten til sletning, indsigtsret mv.)
• Løbende følge Datatilsynets afgørelser, relevant ny lovgivning og best practice på området
• Rapportere dine resultater og anbefalinger til regionens øverste ledelse herunder regionsdirektøren og Regionsrådet
• Rådgive og være medlem af regionens faste IT mødefora.


Databeskyttelsesrådgiverfunktionen er placeret i Regionssekretariat og jura, som er en afdeling i regionshuset i Vejle. Afdelingen består af to teams. Det ene team betjener Regionsrådet og direktionen. Det andet team, Team Jura, varetager en meget bred vifte af juridiske rådgivnings – og sagsbehandlingsopgaver i forhold til alle regionens områder, hvor sundhedsområdet fylder mest. Team Jura ledes af en chefjurist, som også vil være din personaleleder.

Afdelingen kendetegnes ved engagerede kolleger, en uformel omgangstone og høj trivsel. Der er gode muligheder for fleksible arbejdstider, hjemmearbejde og løbende faglig udvikling.
Databeskyttelsesrådgiverfunktionen er placeret i afdelingen, men fungerer uafhængigt heraf og rapporterer fagligt til regionsrådet. I det daglige rapporterer funktionen direkte til regionsdirektøren. Den nyansatte databeskyttelsesrådgiver vil være med til at ansætte dig. I skal arbejde tæt sammen, samtidig med at I får faglig sparring med Team Juras øvrige jurister, heriblandt specialister inden for sundhedsret og forvaltningsret.

Hvem er du

Som person er du en stærk sparringspartner, der både kan støtte, lytte og træde i karakter, når det gælder. Du besidder integritet og er tillidsvækkende, ligesom du er imødekommende over for kolleger, når de anmoder om rådgivning. Det er også vigtigt, at du med naturlig autoritet kan stå fast på dine anbefalinger, men samtidig er fleksibel i forhold til at finde pragmatiske løsninger.
Du har sandsynligvis en baggrund som cand.jur. eller cand.merc.jur. og har erfaring inden for databeskyttelsesret og -praksis, samt er fuldt ud fortrolig med databeskyttelsesforordningen herunder er i stand til at vurdere, om behandlingen af personoplysninger er i overensstemmelse med forordningen.

Hvem er vi

Region Syddanmark er med sine ca. 25.000 ansatte en af Danmarks største arbejdspladser. Forretningsområderne dækker sundhed, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Region Syddanmark har en sund økonomi og balance i budgettet, og det er med til at skabe gode rammer for et godt arbejdsmiljø.

Regionshuset i Vejle har ca. 700 medarbejdere. Stillingen er placeret i afdelingen Regionssekretariat og Jura, som består af 40 medarbejdere, der varetager opgaver inden for tre hovedområder: Politisk betjening, ledelsesbetjening og juridisk bistand.

Team Jura varetager en meget bred vifte af juridiske opgaver, herunder udbetaling af patienterstatning, vurdering af forældreegnethed i forbindelse med ansøgning om tilladelse til fertilitetsbehandling, sekretariatsbetjening af De Videnskabsetiske Komiteer, sekretariatsbetjening af Abortsamrådet og førelse af retssager om tvang inden for psykiatrien. Teamet yder herudover rådgivning og sagsbehandler inden for en lang række andre områder, herunder kontrakt – og erstatningsforhold, retssagsbehandling, psykiatrien og somatikken, sociale institutioner, tilsyns – og ombudsmandssager, tvister, handel med fast ejendom m.v.

Vi vægter høj faglighed, arbejdsglæde og trivsel højt i hverdagen. Vi har en positiv og uformel omgangstone.

Vi har i det daglige fokus på at skabe en god balance mellem arbejde og privatliv. Vi lægger også vægt på faglig og personlig udvikling, og at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

Yderligere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. marts 2024.

Arbejdsstedet er Regionshuset, Damhaven 12, Vejle.

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte:

Leder af team jura og chefjurist Vickie A.V. Foged tlf. 29 20 11 05, eller mail: vickie.foged@rsyd.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 1. januar 2024.

Vi holder første samtalerunde tirsdag den 9. januar 2024 og evt. anden samtalerunde fredag den 12. januar 2024. Evt. anden samtalerunde vil tage udgangspunkt i en case.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Syddanmark, Damhaven, 7100 Vejle

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952929

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet