Drama i Vejle motorbådsklub

Foto: Redaktionen.
Profilbillede
Anja Nielsen

En klub drevet af frivillige kræfter og uenigheder – sådan er det store tema i denne dramasag, der har trukket overskrifter i medierne. Her går diskussionen bl.a. på om de stridigheder i Vejle Motorbådsklub, der har ført til 11 medlemmers ekskludering, skal trækkes igennem retten eller få hjælp fra kommunen til at rede trådene ud.

Flere byrådsmedlemmer fra Venstre er trådt ind i sagen, der synes at trække store overskrifter i medierne. En sag, der måske kunne have være afhændet internt i klubben uden det helt store drama. En sag om chikane og uenighed.

Lige nu ser det ud til, at sagen om de ekskluderede medlemmer fra Vejle motorbådsklub ender for retten. Det behøver dog langt fra at tage så drastisk en drejning mener flere lokale politikere, der bl.a. har udtalt sig til dagspressen om muligheden for mægling med kommunens hjælp.

Kommunen som mægler

Det er venstremedlemmerne John Bille og Per Olesen fra Vejle Byråd, der har meldt ud til pressen, at den retssag, som de 11 ekskluderede medlemmer nu har lagt an mod bestyrelsen, måske kunne have være undgået.

Idéen er her, at en klub baseret på frivillige hjælpere, der gør brug af egen fritid uden lønning, ikke burde slås med retssager. 

Her kunne kommunen måske være en hjælpende hånd til at undgå stridigheder, der kan udvikle sig, som det har været tilfældet med Vejle Motorbådsklub.

Der er dog delte meninger om, hvorvidt en kommune skal blande sig i sådanne stridigheder. Dan Arnløv Jørgensen, Formand for Vejle Byråds kultur- og idrætsudvalg, mener ikke, at kommunen på nogen måde skal gøre sig til dommer i sådanne sager. 

Sagen er endnu ikke afgjort i retten. Rent etisk, tidsmæssigt og økonomisk, så mener Formand Dan Arnløv Jørgensen dog heller ikke ikke, at der er ressourcer til at kommunen agerer mægler i sådan tvister.

Kilde: Redaktionen