Håndtering af vandet er alles ansvar

Foto: Vejle Kommune.
dato

Dialogmødet om vand i Vejle, arrangeret af Teknik & Miljø og Klima-, Natur- og Miljøudvalget, blev velbesøgt med omkring 150 deltagere.

Mødet fokuserede på håndtering af øgede regnmængder og stormfloder. Stadsarkitekt og klimachef, Lisbet Wolters, præsenterede nuværende og fremtidige tiltag for at håndtere disse udfordringer.

Et panel bestående af lokale erhvervsdrivende drøftede deres egne tiltag og ønsker for fremtiden. Borgerne bidrog med egne forslag og spørgsmål, som blev debatteret og besvaret af fagfolk.

Trods konstruktive løsningsforslag, blev der udtrykt frustration over manglende tidshorisont for implementering af løsninger. Mødet sluttede med en åben debat, hvor borgerne kunne diskutere med politikerne fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Alle forslag blev samlet ind til drøftelse på udvalgets næste møde.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/haandtering-af-vandet-er-alles-ansvar/
Kilde: Vejle Kommune