Isabella Kure stiller op for Konservative

Isabella Kure stiller op for Konservative til KV-21
Profilbillede
Peter Søndergaard

Blå bog

Isabella Kure er 30 år gammel og stiller op for Det Konservative Folkeparti.

Hun er et stort familie-menneske, så hun bruger al den tid hun kan med hendes lille familie, der består af hendes mand, dreng på tre år, og hendes pige på otte måneder. Isabella er ofte på farten med danseorkestret Counters, som hun er sangerinde i, eller på job med hendes duo-makker Adam.

Hun har boet i Vejle Kommune hele hendes liv og kan med hendes egne ord bedste betegnes som en "ærke vejlenser". Hun har boet på Nørremarken og i Bredballe som barn og i Vejle by som ung. Hun er så efterfølgende flyttet tilbage til Bredballe igen med sin mand.

Hvad betyder Vejle Kommune for dig?

"Vejle Kommune er noget helt særligt for mig i og med, at jeg er født opvokset her i kommunen, og Vejle er for mig lig med hjem. I Vejle har jeg min trygge base, og det er her, at min mand og jeg har valgt, at vores børn skal vokse op og opleve samme tryghed, som jeg gjorde, og fortsat gør.

Jeg har planer om at blive boende i Vejle indtil den dag, jeg ikke er her mere, da Vejle for mig er tryghed gennem hele livet."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?

"Netop fordi Vejle er min trygge base og danner ramme for min families tilværelse, ønsker jeg, at Vejle kommune skal fortsætte med at være et trygt sted at bo. Jeg synes personligt, at Vejle er et fantastisk sted at bo og arbejde, men at der også er plads til forbedring på flere områder. Jeg vil ikke være en, der bare sidder på hænderne og ønsker forandring, men som ingenting aktivt gør, eller være en af dem der kun nøjes med at skabe debat på Facebook. Jeg vil gerne ud over tasterne og udover ønsketænkningen og rent faktisk stille mig til rådighed i demokratiets navn, hvis jeg vel og mærket kan gøre mig fortjent til det antal stemmer, det kræves at blive valgt ind i byrådet. Desuden anser jeg mig selv som værende et friskt ungt pust til byrådet, hvilket jeg forestiller mig er positivt i flere sammenhænge."

Hvad er dine politiske mærkesager?

"Mine politiske mærkesager udspringer sig primært af min tankegang om, at Vejle repræsenterer “Tryghed gennem hele livet”. Min tanke med dette er selvsagt, at Vejle kommune skal være trygt for alle aldersgrupper at bo i, og der skal især passes på de sårbare grupper, som ikke i samme grad kan passe på sig selv.

Mærkesag: Barnets første tusind dage:

Min første mærkesag er derfor “Barnets første 1000 dage”, da disse især er altafgørende for børns positive udvikling og trivsel senere i livet. Dette omhandler blandt andet et kig på fødselsforberedelse og forberedende forældrekurser, så man som forældre i Vejle Kommune har de bedste forudsætninger for netop at give sit barn de bedste første tusind dage. Desuden vil jeg også stille skarpt på de pasningstilbud af børn, der udbydes i vores kommune, så vi kan sikre at alle børn, uanset om de bliver passet i en vuggestue, hos en dagplejer eller noget helt tredje, får den bedste pasning muligt, og hvor pædagogerne, dagplejemødrene mv., har rimelige og solide arbejdsforhold.


Mærkesag: Ældreplejen – jeg vil med i fronten:

En anden af mine mærkesager, som jeg virkelig også brænder for, er Vejle Kommunes ældrepleje, og alt hvad dette indebærer. Min ambition er blandt andet at blive valgt ind i Seniorudvalget i Vejle Kommune, da jeg ser nogle omstændelige problemstillinger, som kræver handling her og nu - og som egentlig gerne burde have haft fuld opmærksomhed for lang tid siden. Jeg har selv i en periode været frivillig besøgsven på et plejehjem i Vejle med min søn, da han var en helt lille baby, og herfra har jeg fået en del input.

Fordobling af klippekortet og information om fritvalgsordningen:

For det første vil jeg helt konkret have fordoblet klippekortsordningen til de ældre, der er visiteret hertil. Dernæst vil jeg sætte et spotlys på (eksempelvis igennem en omfattende kampagne), at få de ældre er informeret om fritvalgsordningen, da op mod 40% af de ældre, ifølge nyere statistik lavet af Epinion, ikke kender til det frie valg af leverandør af hjemmepleje. I Vejle Kommune kan de ældre vælge mellem fx Attendo eller Luksuspleje frem for Vejle Kommunes eget udbud “Senior”, uden at det koster ekstra. Dette skal de ældre vide, så de netop kan træffe et frit valg.

Obligatorisk autorisation til social- og sundhedshjælpere:

Dernæst, hvis det til mig, så skal en social- og sundhedshjælper (på linje med så mange andre faggrupper indenfor sundhedsområdet) naturligvis også have en autorisation, for at kunne benytte deres titel. Det giver en anden standard og patientsikkerhed, at de ansatte der ikke opfører sig efter hensigten, og som dermed bliver fyret og mister deres autorisation, ikke kan gå ud og blive ansat et andet lignende sted uden autorisation.

Ledelse og personaleflugt:

En af de mest omstændige problematikker indenfor Vejle kommunes ældrepleje, som jeg netop refererer til burde have været tilset for længe siden, er de særdeles alvorlige problemer, der er med ledelsen og den enorme personaleomsætningshastighed, som man oplever i Vejle Kommunes ældrepleje. Mit konkrete løsningsforslag er, at ledere skal være mere nærværende. Det betyder mindre papirnusseri og dokumentering, og dermed mere nærvær med de ældre, og synlig og autentisk ledelse overfor de ansatte. Der skal gøres op med ledelseskulturen i Vejle kommunes ældrepleje, så en leder ikke bruger størstedelen af sin tid på møder, dokumentering og andet tidsstjælende ”hands off” arbejde. Lederen skal oftere ud og gå forrest i det praktiske arbejde - både som et eksempel men også for at få en føling med, hvad der foregår, og om hvad der skal gøres bedre. Desuden skal der også stilles skarpt på ledernes kvalifikationer og egnethed til jobbet, så vi får ansat de mest kompetente ledere i første omgang.

Jeg vil med i fronten:

Kommer jeg ind i Vejle byråd og endvidere i Seniorudvalget, så vil jeg personligt sørge for at invitere mig selv med ud i marken, hvis et eller flere plejecentre i kommunen vil have mig med på sidelinjen ind imellem. Jeg vil sørge for at komme ud og være til stede, der hvor tingene sker, så jeg er med i fronten og får talt med det dygtige personale om, hvordan deres arbejde fungerer, og hvad jeg kan gøre for at lette deres arbejde og give dem de optimale arbejdsvilkår.

Mærkesag: Det skal være attraktivt at drive erhverv i Vejle Kommune:

Man skal som selvstændig erhvervsdrivende, iværksætter og generelt i alle erhvervssammenhænge i Vejle Kommune opleve en kort og problemfri proces, når man ansøger om diverse tilladelser, eller på anden måde er i kontakt med kommunen. Vi skal sikre optimale forhold for de virksomheder, der betaler skatter i vores kommune. Virksomhederne er dem, der sørger for at vores velfærdssystem har kapital nok til at fungere så fantastisk, som det gør den dag i dag. Vi er dybt afhængige af at vores virksomheder klarer sig godt, og jeg ønsker, at vi skal tiltrække så mange dygtige erhvervsdrivende og medarbejdere som overhovedet muligt til vores kommune, ved at sikre dem optimale arbejdsforhold i form af et nemt og problemfrit samarbejde med kommunen."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

"Jeg vil naturligvis forsøge at få alle mine mærkesager fremført og eksekveret hurtigst muligt, såfremt jeg bliver valgt ind i Vejle Byråd, men det første jeg vil gå i gang med er at få sat spotlys på problematikkerne i Vejle kommunes ældrepleje, da disse - i min optik - kræver øjeblikkelig handling. Det skylder vi vores hårdtarbejdende personale i fronten, og vi skylder så sandelig også de ældre, der har været med til at opbygge det samfund, som du og jeg nyder godt i dag, at vi behandler dem med den største respekt og omsorg."

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Redaktionen